VAŠE PREDNOSTI PRI KUPOVINI JEDNE SHAKTI PUMPE

- Robusna izrada od nerđajućeg čelika AISI 304

4 Zoll Diffusor R34 Zoll Diffusor R4

- Optimalna konstrukcija radnog kola

- Pouzdanost i visoka efikasnost

- Vertikalna i horizontalna ugradnja

Pumpenmotor

- Maksimalno iskorišćenje pumpe kroz
efikasnost motora